Storitve
 

Davčno svetovanje

Storitve davka od dohodkov pravnih oseb zajemajo reševanje kompleksnejših vprašanj ali zagotavljanja izpolnjevanja določenih davčnih pogojev, neposredno ali posredno povezanih z davkom od dohodkov pravnih oseb.

Skladno z določili slovenske zakonodaje mora davčni zavezanec zagotoviti podporno dokumentacijo o oblikovanju transfernih cen, pri čemer mora upoštevati naravo in okoliščine posameznih transakcij.

Pravilna interpretacija in uporaba določil DDV, zakonodaje in spremljanje sodne prakse so naša stalnica pri svetovanju na področju DDV. Strokovnjaki družbe Cautela Pros naročnikom pomagamo, da so pravočasno obveščeni o spremembah evropske zakonodaje DDV kot pravne podlage za slovensko zakonodajo DDV.

Mednarodno obdavčenje zajema poslovne in finančne transakcije med Slovenijo in drugimi državami in obratno. Vidik zajema tako obdavčitev posameznikov (npr. obdavčitev dohodka iz zaposlitve), kakor tudi obdavčitev pravnih oseb (npr. davčni odtegljaj).

Spremembe na trgu ali spremembe v poslovanju samostojnega podjetnika, družbe ali skupine družb lahko zahtevajo, da se samostojno podjetnik ali družba preoblikuje. Pri tem se pojavijo statusnopravne spremembe s spremembami v kapitalu in spremembe, pri katerih se kapitalska struktura ne spremeni, t.j. sprememba pravnoorganizacijske oblike. 

Dohodnina kot davek od odhodkov fizičnih oseb zajema obveznost rezidenta, ki je zavezan k plačilu dohodnine po načelu svetovnega dohodka in obveznost nerezidenta, ki je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. S obveznostjo plačila dohodnine so bistveno povezani tudi prispevki za socialno varnost.

Naše svetovanje na področju davčno inšpekcijskih nadzorov obsega naslednje:

  • svetovanje pri pripravi dokumentov v davčno inšpekcijskem pregledu;
  • svetovanje in pomoč pri komuniciranju z davčnimi organi;
  • storitve pooblaščenca v postopku nadzora;
  • priprava pripomb na zapisnike;
  • priprava rednih in izrednih pravnih sredstev.

Ko športniki in umetniki nastopajo v tujini, je lahko njihov dohodek predmet dvojne obdavčitve. Poleg davčne obveznosti v državi rezidentstva po načelu svetovnega dohodka so obdavčeni tudi v državi nastopanja. Kljub obstoječim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčenja lahko še vedno pride do dvojnega ali vsaj povišanega obdavčenja. 

Naše storitve obsegajo tudi svetovanje na področju drugih neposrednih in posrednih davkov, zlasti:

  • davek na promet nepremičnin;
  • davek na dediščine in darila;
  • davek na motorna vozila;
  • davek na finančne storitve itn.
Nazaj na vrh strani